Načrti šolskih poti

Nacionalna preventivna akcija PEŠEC

02. februar 2018 : Agencija za varnost prometa

Agencija RS za varnost prometa vodi in koordinira nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost pešcev s sloganom »Bodi viden – bodi previden«, ki se začne 5. februarja 2018 in bo potekala do 11. februarja 2018. Agencija voznike motornih vozil poziva, da pešcem posvetijo pozornost: zmanjšajo hitrost vožnje v naseljih ter jim odstopijo prednost na prehodih. Pešcem pa svetuje, da svojo vidnost povečajo z odsevniki in svetlimi oblačili.

pešci na cestišču

Varnost pešcev je ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih ter vzgojnih aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa (AVP), ki je nosilka nacionalne preventivne akcije PEŠEC. Pešačenje je najosnovnejša in najpogostejša oblika premikanja, pa tudi najučinkovitejša na kratke razdalje. Vsak od nas se vsakodnevno znajde v vlogi pešca. Na hojo so zaradi nezmožnosti upravljanja drugih prevoznih sredstev vezani predvsem starejši in otroci ter mladostniki na poti v šolo.

 

STATISTIKA

V letu 2017 je na slovenskih cestah umrlo 106 udeležencev cestnega prometa, kar je 24 manj kot v prejšnjem letu. Delež umrlih pešcev se je v lanskem letu glede na 2016 zmanjšal za 55 %. Leta 2016 je umrlo 22 pešcev, lani pa le 10, od tega štirje na regionalnih cestah, trije na avtocestah in trije v naselju.

Med glavnimi vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce so neupoštevanje in odvzem prednosti, neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov ter pogosto tudi nepravilnosti pešca.

V oktobru 2017 so na Javni agenciji za varnost prometa izvedli pilotno opazovanje pešcev in uporabo odsevnih teles. Na različnih lokacijah po Sloveniji so tri dni v zgodnjih in poznih popoldanskih urah opazovali pešce – v vzorec je bilo zajetih 1.227 pešcev. Podatki pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – le 1,2 % pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak, 4,2 % pa neko drugo odsevno površino. Velika večina pešcev ni uporabljala nobenega odsevnika (kar 93 %). Res pa je, da je bila približno polovica pešcev oblečena v svetla oblačila, kar tudi pripomore k večji vidnosti pešca.

Med smrtnimi žrtvami pešcev nadpovprečno izstopajo starejši udeleženci. V 2017 je bilo kar polovica mrtvih starejših od 65 let oziroma 90 % mrtvih pešcev starejših od 45 let. Med otroci in mladostniki ni bilo smrtnih žrtev, umrla je ena mlada oseba stara 34 let.

Pri starejših so bolj izrazite težave zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti, pogosto pa tudi zaradi slabše opaznosti, saj so temneje oblečeni. Za večjo vidnost in varnost pešcev je torej potrebno opozoriti na nujno uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene za hojo pešcev. Na področju osveščanja pešcev agencija odlično sodeluje z lokalnimi sveti za preventivo, nevladnimi organizacijami in verskimi skupnostmi. Staranje prebivalstva pa bo v prihodnosti zahtevalo infrastrukturne in druge ukrepe ter prilagoditve, vse z namenom povečati varno mobilnost med starejšimi.

 

PREVENTIVA ŽE OD MALIH NOG

Pešačenje otrok v šolo ni pomembno le z okoljskega in zdravstvenega, temveč tudi z vidika vzgoje v prometu. Otroci pešci, ki so vsakodnevno izpostavljeni prometnim situacijam, si nabirajo pomembne izkušnje v prometu, poleg tega pa bodo kasneje kot vozniki do pešcev bolj strpni. Javna agencija za varnost prometa že vrsto let izvaja številne preventivne programe in vsebine v vrtcih in šolah, kar se kaže tudi v pozitivnih trendih pri prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi otroci in mladostniki.

 

ŠOLSKE POTI

Vsaka šola naj bi imela izdelan načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku šolskega leta seznani vse učence in njihove starše. Z namenom povečanja varnosti otrok na šolskih poteh je AVP v 2016 izdala šolam namenjene Smernice za šolske poti, v 2017 pa vzpostavila pričujoči spletni portal Načrti šolskih poti, kamor lahko vse osnovne šole in njihove podružnice naložijo svoje načrte šolskih poti.

Spletni portal nudi odličen pregled nad načrti, ki so jih šole že naložile, občinam nudi informacije, katere njihove šole bi še potrebovale podporo pri načrtovanju šolskih poti, predstavnikom šol pa, kako šolske poti urejajo njihovi kolegi po Sloveniji. Portal je namenjen predvsem staršem in otrokom, ki lahko pregledajo situacijo na svojih šolskih poteh, ugotovijo, na katerih točkah mora biti otrok pešec še posebej pozoren  ter opozorijo na mesta večje ogroženosti in predlagajo ukrepe. AVP poziva vse šole, ki načrte že imajo, da jih naložijo na portal; šole, ki načrtov še nimajo, pa poziva, da jih izdelajo v skladu s Smernicami.

Navodila za uporabo portala so na voljo tukaj.

OKREPLJENE PREVENTIVNE AKTIVNOSTI IN NADZOR

Skladno s cilji nacionalnega programa in obdobnega načrta so v agenciji okrepili tako preventivne aktivnosti kot tudi spodbudili uvajanje dodatnih ukrepov za umirjanje prometa in urejanje peščevih površin.  Poleg preventivno-vzgojnih aktivnosti bo v času trajanja nacionalne preventivne akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije in občinskih redarstev, ki bodo spremljali pravilno ravnanje voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu.