Načrti šolskih poti

Nova spletna platforma s pregledom načrtov šolskih poti za slovenske osnovne šole

06. december 2017 : Marjeta Benčina, Agencija za varnost prometa
Na Javni agenciji za varnost prometa smo pripravili spletno platformo Načrtov šolskih poti, ki bo nudila boljši pregled nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin ter ponujala koristne informacije o prihodih v šolo za učence, učitelje, starše in drugo zainteresirano javnost.
šolske poti

Na Javni agenciji za varnost prometa smo pripravili spletno platformo Načrtov šolskih poti, ki bo nudila boljši pregled nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin ter ponujala koristne informacije o prihodih v šolo za učence, učitelje, starše in drugo zainteresirano javnost. 

Osnovnošolci in njihovi starši bodo dobili vpogled v načrt šolskih poti njihove šole ter bili obveščeni o pomembnih spremembah na njihovi šolski poti (zapore, dobre prakse, spremembe voznih redov). Starši in otroci bodo na spletni platformi lahko poiskali najprimernejšo šolsko pot. Otroci naj za pot v in iz šole uporabljajo načrtovane šolske poti, skladno z načrtom, ki ga pripravijo na posamezni osnovni šoli. V načrtu šolskih poti so vnesene priporočene poti in izpostavljena mesta, ki zahtevajo večjo pozornost, ustrezno ravnanje v prometu ter trase šolskega prevoza.

Spletna platforma je namenjena poleg učencev in staršev tudi učiteljem, ki bodo lahko vnašali posodobitve načrtov, objavili aktualna obvestila in informacije pomembne za njihove šolske poti. Prav tako pa bodo predstavniki občinskih SPV in upravljavcev cest pridobili vpogled na stanje na njihovem območju ter informacije o odsekih, kjer bi bili potrebni dodatni ukrepi. Prav tako bodo preko portala lahko obvestili uporabnike o izrednih razmerah na šolskih poteh, spremembah v šolskih prevozih in objavili primere dobre prakse izboljšanja varnosti na šolskih poteh v njihovi občini.

Spletna platforma Načrtov šolskih poti je del aktivnosti, ki jih na Javni agenciji za varnost prometa namenjamo za nadgradnjo urejanja varnosti otrok na šolskih poteh. Tako smo pripravili Smernice za šolske poti, ki jasno opredeljujejo kako pripraviti Načrt šolskih poti in vključujejo tudi kriterije za presojo ogroženosti otrok. Prav tako spodbujamo pripravo digitaliziranih načrtov šolskih poti, ki bodo vključeni v novo spletno platformo. Vsako leto izberemo na podlagi javnega poziva občine, v okviru katerih pripravimo do 20 digitaliziranih načrtov. Izvajamo tudi usposabljanje učiteljev in predstavnikov občinskih SPV, kako pripraviti učinkovite Načrte ter tudi nudimo podporo učiteljem koordinatorjem prometne vzgoje na šolah. 

Na ravni Slovenije pa bodo imeli vsi zainteresirani deležniki, ki skrbijo za varnost otrok na poti v šolo prvič na voljo celovit pregled nad šolskimi potmi v Sloveniji.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na www.avp-rs.si .