Načrti šolskih poti

Vabimo OŠ, da na portal naložijo Načrte šolskih poti

13. december 2017 : Marjeta Benčina, Agencija za varnost prometa
Na Agenciji za varnost prometa nam je v veliko veselje, da vam lahko predstavimo Spletni portal Načrti šolskih poti, s katerim boste lahko pregledovali načrte šolskih posameznih šol, stanje v občinah in na ravni Slovenije. V nadaljevanju si preberite, kako na portal naložite vaš Načrt šolskih poti.
šolske poti
Na Agenciji za varnost prometa nam je v veliko veselje, da vam lahko predstavimo Spletni portal Načrti šolskih poti, s katerim boste lahko pregledovali načrte šolskih posameznih šol, stanje v občinah in na nacionalni ravni.

Portal Načrti šolskih poti je namenjen tako otrokom in staršem, da lahko pridobijo informacije za njihovo šolo, pa tudi vam, učiteljem ter drugim, ki so aktivni na področju urejanja in informiranja glede šolskih poti. Priprava preglednega spletnega portala z zbranimi dokumenti Načrti šolskih poti je eden izmed pomembnih korakov pri nadgradnji tega področja in spodbujanju sistematičnega urejanja šolskih poti.    

Spletni portal je oblikovan kot platforma, na katero boste šole naložile obstoječe dokumente in informacije. Z naše strani bomo zagotavljali delovanje platforme, nudili vse potrebne informacije in podporo, izvajamo pa tudi usposabljanja za pripravo načrtov šolskih poti skladno s Smernicami za šolske poti iz 2016. 

Prosimo vas, da na portal naložite podatke o vaši šoli in obstoječ načrt šolskih poti v PDF obliki. Če imate prometno-vzgojne vsebine objavljene na spletni strani šole, vnesite povezave tudi na te vsebine. Prav tako lahko dodate povezavo na digitaliziran načrt šolskih poti, če ga imate. Urejanje vaših podatkov je enostavno in vam bo vzelo le nekaj minut časa.

Do portala lahko dostopate na naslovu: http://solskepoti.avp-rs.si, kjer bo viden tudi staršem in ostalim zainteresiranim uporabnikom.

Uporabniški dostop
Uporabniški dostop smo vezali na splošen e-poštni naslov vaše šole. Prosimo, preverite pri osebi, ki skrbi za ta e-naslov, da vam posreduje uporabniško ime in geslo. Pripravili smo tudi navodila za uporabo, v kolikor boste imeli težave pri urejanju: http://solskepoti.avp-rs.si/navodila/AVP-Navodila-za-uporabo-administracijskega-okolja-za-sole.pdf.

Če imate vprašanja, se obrnite na nas

Vsebinska​ ​pomoč​ ​in​ ​prijava​ ​napake: 
Marjeta Benčina (t: 01 478 89 51, e: prometna.vzgoja@avp-rs.si)

Tehnična​ ​pomoč:
Jure Mestek (t: +386 70 828 172, e: jure.mestek@mugointeractive.com)

Za vaš trud se vam najlepše zahvaljujemo in vam želimo prijetno uporabo portala.