Načrti šolskih poti

Šolske poti morajo biti varne vse leto

03. September 2018 : Agencija za varnost prometa

Šole so danes zopet odprle svoja vrata, kar prinaša spremembe tudi na naše ceste. S ciljem, da bodo prvošolci varno vključeni v promet in šolske poti varne vse leto, so v Agenciji za varnost prometa (AVP) tudi letos organizirali sprejem prvošolcev na njihov prvi dan šole, tokrat na OŠ Franceta Prešerna in OŠ Helene Puhar v Kranju. Z letošnjim šolskim letom so uvedli varovanje otrok v trajanju enega tedna po vsakih šolskih počitnicah tekom šolskega leta ter izvajanje strokovne presoje varnosti cest s pomočjo licenciranih presojevalcev cest na najbolj izpostavljenih mestih na šolskih poteh.

»V AVP si prizadevamo, da bi bila pot otrok v šolo čim bolj varna, zato bomo tudi letos izvajali številne preventivne aktivnosti, ki jih nepretrgoma izvajamo vse leto v sodelovanju s Policijo, lokalnimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki«, poudarja mag. Igor Velov, direktor AVP.

Za varnost otrok bo skrbelo več kot 500 prostovoljcev

Za večjo varnost otrok in mladih bo letos skrbelo sedem nevladnih organizacij, ki jih sofinancira AVP. Te bodo izvajale številne delavnice z namenom ozaveščanja otrok in staršev o prometni varnosti. Poseben poudarek ob začetku šolskega leta je tudi letos namenjen varovanju otrok na šolskih poteh, ki ga v okviru sofinanciranih projektov nevladnih organizacij izvajajo Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZZŠAM), Zveza neodvisnih združenj logistov in mehatronikov Slovenije (ZNZLMS) in Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri (ZŠAM Žiri). Za varovanje otrok na izpostavljenih točkah ob 101 osnovnih šolah po vsej Sloveniji bo letos skrbelo več kot 500 prostovoljcev. Novost letošnjega leta, ki jo bo izvajal ZZŠAM, pa je uvedba varovanja otrok v trajanju enega tedna po vsakih šolskih počitnicah tekom šolskega leta.

Preventivne aktivnosti AVP za večjo varnost otrok

AVP v letošnjem šolskem letu začenja tudi s projektom »Cesta je razred zase«, s katerim bo ozaveščala učence tretje triade o vedenju v prometu. Projekt se je začel že ob zaključku preteklega šolskega leta, ko je vsak sedmošolec prejel strip »Poljub po nesreči. Nadaljevali bodo tudi  z izvajanjem projekta Pasavček, v katerem je lani sodelovalo 823 skupin iz več kot 225 ustanov, od tega 504 vrtčevskih skupin in 319 osnovnošolskih razredov, skupaj več kot 16.000 otrok.

Portal šolskih poti

V začetku letošnjega leta je začel delovati tudi portal šolskih poti, v okviru katerega AVP vse osnovne šole spodbuja k pripravi načrtov šolskih poti, kjer opredelijo šolski okoliš, vzgojne vsebine na področju ravnanja v prometu in začrtajo varne poti. Portal je namenjen učencem, učiteljem, staršem in tudi vsem ostalim. Trenutno vsebuje že 148 načrtov šolskih poti ter preko 100 digitaliziranih načrtov. Kot novost v letošnjem šolskem letu bo AVP zagotovila izvajanje strokovne presoje varnosti cest s pomočjo licenciranih presojevalcev cest na najbolj izpostavljenih mestih na šolskih poteh.

Med občinami, ki so že izvedle digitalizacijo šolskih poti, je tudi MO Kranj, ki si prizadeva prometno varnost otrok dvigniti še na višjo raven, je povedal Franci Strniša, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj. Boris Vehovec, podžupan MO Kranj, je dodal, da so na začetek šole dobro pripravljeni, saj so bile preventivne aktivnosti za varen prihod otrok v šolo že vnaprej skrbno načrtovane, pri čemer je izpostavil uspešno sodelovanje vseh ključnih deležnikov.

»K varnosti otrok in pešcev v prometu lahko največ prispevamo s tem, da zmanjšamo hitrost v naseljih in vedno ustavimo na prehodu za pešce«, poudarja mag. Igor Velov, direktor AVP. Napovedal je, da bo AVP izvedla opazovanje vedenja voznikov na prehodih za pešceter v skladu z rezultati opazovanj pripravila ustrezne ukrepe.