Načrti šolskih poti

Nacionalna preventivna akcija Pešec – Bodi viden, bodi preViden

01. October 2018 : Agencija za varnost prometa
Tradicionalno je na področju prometne varnosti začetek oktobra posvečen ozaveščanju pešcev o varnem obnašanju v prometu, saj so dnevi vse krajši in so posledično zlasti pešci zaradi slabše vidljivosti bolj ogroženi. Letošnja nacionalna preventivna akcija Pešec bo trajala od 1. do 14. oktobra in v Agenciji za varnost prometa tudi tokrat načrtujemo številne preventivne aktivnosti, ki jih bomo s partnerji izvajali na nacionalnem nivoju in po lokalnih skupnostih.Tako kot vsako leto se tudi letos na koordinatorje/mentorje prometne vzgoje po vseh osnovnih šolah obračamo s pozivom k sodelovanju v nacionalni preventivni akciji Pešec – Bodi preViden, saj so otroci in mladostniki med najbolj ranljivimi skupinami prometnih udeležencev in pogosto ogroženi prav v vlogi pešca.

 

Kako lahko sodelujete v preventivni akciji Pešec - Bodi preViden?

 1. S preventivno – ozaveščevalnimi aktivnostmi na šoli

Učitelje spodbudite, da v jesenskih in zimskih mesecih pri pogovorih z učenci izpostavijo krajšanje dneva in dejstvo, da megla, tema in mrak zjutraj in v popoldanskem času pomenijo tveganje za varno udeležbo v prometu za vse udeležence, zlasti pešce. Med njimi so najbolj izpostavljeni ravno otroci, mladostniki in starejši, zato naj svoje obnašanje na cesti prilagodijo tako, da bodo bolj varni in sicer:

 • Vsak dan naj uporabljajo odsevnike – bodisi nosijo odsevne trakove in kresničke, bodisi izberejo vrhnja oblačila in obutev, ki so z odsevniki že opremljeni (jakne, plašči, superge, torbe…);
 • Prvošolci in drugošolci morajo v prometu obvezno nositi rumeno rutico (kar določa 87. člen, Zakona o pravilih varnosti);
 • Upoštevanje osnovnih pravil za varno ravnanje pešcev:
  • dosledno prečkanje na označenih prehodih ali pri zeleni luči na semaforju;
  • vedno preverimo, ali je prečkanje ceste res varno (pogled levo-desno-levo);
  • hodimo po pločniku in ne po cestišču;
  • kadar ni pločnika hodimo ob levem robu vozišča v smeri hoje, tako da nas nasproti vozeči vozniki prej opazijo;
  • uporaba mobitela – mobitel mladostnikom lahko koristi, kadar ga koristimo kot lučko, da opozarja na nas v vlogi pešca; sicer pa uporabo mobitela v prometu odsvetujemo, tudi kadar smo v vlogi pešca, ker zmanjšuje pozornost na okolico in prometne situacije.

 

 1. S sodelovanjem v akciji pisanja pisem Bodi preViden

V četrtem razredu osnovne šole lahko učenci pišejo pisma svojim dedkom in babicam, kjer jim sporočijo, kako pomembno je ob mraku nositi kresničko. Zato, da boste učno uro lahko uspešno izpeljali, smo:

 1. Za vsakega četrtošolca pripravili po eno pisemsko ovojnicopisemski papir in razglednico.
 2. Skupaj z otroki poleg tega, kako napisati pismo, obravnavajte tudi vsebino varnosti pešcev in ustreznega vedenja v prometu. Otroci naj v pismo vključijo poziv starim staršem ali drugim starejšim sorodnikom, da naj bodo na cesti zelo previdni in v mraku ali temi in slabi vidljivosti nosijo kresničko. V ovojnico naj dodajo tudi razglednico, na katero vpišejo svoje ime, oddelek in šolo.
 3. Pismo nato pošljejo svojim starejšim sorodnikom, sosedom, prijateljem.
 4. Razglednico izpolnijo stari starši in po pošti pošljejo na Agencijo za varnost prometa, saj z njo sodelujejo v nagradni igri – naslov je že prednatisnjen in poštnina plačana!

Akcija pisanja pisem se zaključi januarja 2019, ko bomo izvedli žrebanje nagrajencev.
• Nagrade za starejše sorodnike:  1.000 odsevnikov
• Nagrade za učence: učencem 10 oddelkov, ki bodo najbolj uspešno izpeljali akcijo, bomo podelili kresničke (za vsakega učenca v razredu eno kresničko).

 

 

 

Kako do gradiv?

Izobraževalna in vsebinska gradiva za izvajanje ozaveščanja pri pouku 
Na naši spletni strani najdete naslednja gradiva, ki so vam v oporo in pomoč pri izvedbi pouka:

 • Splošno o varnosti pešcev >>Povezava<<
 • Statistični podatki o varnosti pešcev v Sloveniji >>Povezava<<
 • Varnost otrok v prometu >>Povezava<<
 • Knjižica Prvi koraki v svetu prometa  >>Povezava<<
 • Smernice za šolske poti >>Povezava<<

Pisma, kuverte in dopisnice za pisanje pisem v četrtem razredu OŠ
V nacionalno preventivno akcijo Pešci se na lokalni ravni vključujejo občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP).
Tem, ki so se v akcijo vključili, bomo poslali pakete gradiv za četrtošolce šol, skupaj z drugimi preventivnimi gradivi. Vsak SPV bo samostojno posredoval gradiva osnovnim šolam iz svoje občine.
 
Kaj pa če naš občinski SPV ne sodeluje v akciji Pešec?
Preverite pri vašem občinskem SPVCP, ali so gradivo naročili. Če se vaš občinski SPV akciji Pešec ni pridružil, lahko za gradiva zaprosite na Agenciji za varnost prometa. Na elektronski naslov prometna.vzgoja@avp-rs.si nam pošljite sporočilo, koliko četrtošolcev želite vključiti v akcijo in dogovorili se bomo za prevzem ovojnic, pisemskega papirja in razglednic.

Za vaše sodelovanje v akciji in pomoč se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo. Veseli bomo vašega sodelovanja in morebitnih predlogov, kako lahko naše skupne aktivnosti v prihodnje izvedemo še bolje.  Za več informacij nas lahko pokličete na telefonsko številko 01/478 89 51 ali pišete na prometna.vzgoja@avp-rs.si.