Načrti šolskih poti

Prvi šolski dan: Vsi predstavniki pristojnih institucij se strinjajo: za večjo varnost otrok vsak dan, ne le 1. septembra!

27. August 2021 : Agencija za varnost prometa
Z novim šolskim letom so ceste in okolice šol spet preplavili otroci, ki se bodo vsakodnevno soočali z različnimi situacijami v prometu. Na Agenciji za varnost prometa so skupaj s partnerji pripravili aktivnosti tako na nacionalni kot tudi lokalni ravni z namenom, da čim bolj poskrbijo za varnost otrok. Za otroke in starše je pripravljen zbirni spletni portal Načrti šolskih poti, ki nudi pregled nad šolskimi potmi v slovenskih občinah in tudi po posameznih šolah.
(Ljubljana, 1. september 2021) Z novim šolskim letom so ceste in okolice šol spet preplavili otroci, ki se bodo vsakodnevno soočali z različnimi situacijami v prometu. Na Agenciji za varnost prometa so skupaj s partnerji pripravili aktivnosti tako na nacionalni kot tudi lokalni ravni z namenom, da čim bolj poskrbijo za varnost otrok. Za otroke in starše je pripravljen zbirni spletni portal Načrti šolskih poti, ki bo nudil pregled nad šolskimi potmi v slovenskih občinah in tudi po posameznih šolah.

Dogodek na prvi šolski dan se bo letos odvijal ...

Slavnostni gosti bodo po uradnem delu pospremili prvošolčke preko prehoda za pešce, kjer otrokom vsako jutro v prvih dneh pomagajo prečiti cesto prostovoljci Šolske prometne službe. Javna agencija za varnost prometa se je v želji po vzpostavitvi take službe na vseh OŠ preko celega leta povezala z Zvezo ZŠAM, ki bo septembra in po počitnicah pilotno izvedla varovanje otrok na izpostavljenih mestih.