Načrti šolskih poti

Spletni portal načrti šolskih poti

02. September 2019 : Agencija za varnost prometa
V okviru zbirnega spletnega portala Načrti šolskih poti lahko vse osnovne šole in njihove podružnice naložijo svoje načrte šolskih poti.
Spletni portal nudi odličen pregled nad načrti, ki so jih šole že naložile, občinam nudi informacije, katere njihove šole bi še potrebovale podporo pri načrtovanju šolskih poti, predstavnikom šol pa, kako šolske poti urejajo njihovi kolegi po Sloveniji. Portal je namenjen predvsem staršem in otrokom, ki lahko pregledajo situacijo na svojih šolskih poteh, ugotovijo, na katerih točkah mora biti otrok pešec še posebej pozoren ter opozorijo na mesta večje ogroženosti in predlagajo ukrepe. Vse šole, ki načrte že imajo, pozivamo, da jih naložijo na portal, šole, ki načrtov še nimajo, pa pozivamo, da jih izdelajo v skladu s Smernicami.

Za vse informacije v zvezi z načrti šolskih poti nam lahko pišete na prometna.vzgoja@avp-rs.si.