Načrti šolskih poti

Splošni pogoji uporabe portala Šolske poti

Ob uporabi spletnih strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin spletnih strani avp-rs.si

Splošno


Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljevanju AVP) s splošnimi pogoji za uporabo portala Načrti šolskih poti določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje portala Šolske poti.

Uporabniki portala Načrti šolskih poti so lahko fizične osebe, ki v okviru občine ali šole delujejo na področju prometne varnosti, ali ustanove (šole, občine).

Po zakonu o varstvu osebnih podatkov se samo podatki fizičnih oseb štejejo za osebne podatke.

AVP spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko prijave v portal Načrti šolskih poti, varovala skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

AVP ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso v nikakršni povezavi z našo agencijo. Prav tako ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica sporočanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi na portal Načrti šolskih poti.

Če pride do sprememb, so potrebne dopolnitve ali so vneseni napačni osebni podatki, se uporabnik zavezuje, da jih v najkrajšem možnem času osveži oz. dovoli administratorju spletne strani, da spremeni napačne podatke.

Z registracijo v portalu Načrti šolskih poti:

 • se strinjam s splošnimi pogoji uporabe portala Načrti šolskih poti;
 • dovoljujem javni agenciji, da na podlagi predloženih osebnih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov ter druge podatke o meni kot uporabniku portala Načrti šolskih poti, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;
 • dovoljujem drugim registriranim uporabnikom vpogled v moje kontaktne podatke (ime in priimek, el. naslov in tel. številka), vnešene na portal Načrti šolskih poti;
 • izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da javna agencija preneha uporabljati moje osebne podatke za namene iz 3 točke.


 • Varovanje podatkov


  V javni agenciji se zavezujemo varovati vse predložene osebne podatke pravnih in fizičnih oseb skladno z veljavno zakonodajo. Da bi skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

  Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov. Zbrane osebne podatke bomo hranili zakonsko določen čas. Skladno z zakonom ima uporabnik pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov. Podatke lahko spremenite v svojem uporabniškem profilu ali s pisnim zahtevkom javni agenciji. Uporabnik lahko kadar koli pisno zahteva, da javna agencija trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Uporabnik podatkov je administrator, skrbnik portala Načrti šolskih poti.

  Registracija


  Uporabnik portala Načrti šolskih poti se lahko registrira na spletni povezavi Prijava z izbiro vrste registracije. Registrira se tako, da v spletni obrazec vnese zahtevane podatke in dokumente. Obvezni podatki so nujni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter so označeni z zvezdico.

  Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost:

  • vnosa Načrtov šolskih poti
  • vnosa kontaktnih podatkov
  • vnosa pomembnih obvestil
  • vnosa ostalih povezav.


  Preklic registracije


  Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz baze portala Načrti šolskih poti tako, da preklic registracije javi na el. naslov spv@avp-rs.si oziroma pisno na naslov Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana. Po dokončni potrditvi preklica registracije bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse osebne podatke uporabnika.

  Prijava


  Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je treba za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, ki si ga uporabnik izbere ob registraciji. Če uporabnik pozabi geslo, lahko na portalu pošlje zahtevek za novo geslo.

  Nepooblaščena uporaba portala Načrti šolskih poti


  Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene/zlonamerne/ali drugemu škodljive uporabe portala Načrti šolskih poti.

  Avtorske pravice


  Vsebine, objavljene na spletnemu mestu javne agencije, so last javne agencije, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje tega je brez pisnega soglasja javne agencije prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu javne agencije. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema javne agencije.

  Omejitev odgovornosti


  Javna agencija ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega portala, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti javna agencija niti katera koli druga javnopravna, pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podatki na spletnem mestu so le informativni, zato javna agencija ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Javna agencija tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih s spletnimi povezavami, ki niso last javne agencije.

  Prav tako si javna agencija pridržuje pravico da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na svojem spletnem mestu. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.